Menu

بخش اورژانس

رئیس بخش اورژانس:سرکار خانم دکتر نرگس خشوعی -متخصص زنان و زایمان
  مسئول بخش اورژانس:سرکار خانم اقدس رضازاده -کارشناس مامایی    

شماره تماس:4-06152722072

معرفی بخش:
اورژانس زنان و مامایی بصورت شبانه روزی پذیرای کلیه مادران باردار و غیر باردار با مشکلات زنان بوده و توسط پزشکان عمومی و پزشکان زنانمتخصص بصورت شبانه روزی جهت تعیین تکلیف مراجعین خدمت رسانی می نمایند. خدمات سرپایی مورد نیاز مانند انجام NST  نیز انجام می گردد.

بخش اتاق عمل:

رئیس بخش اتاق عمل:جناب آقای دکتر عبدالمجید انجم روز-متخصص بیهوشی    
مسئول بخش اتاق عمل:سرکار خانم زهرا معظم پور-کارشناس اتاق عمل

شماره تماس :06152722074
معرفی بخش:
اتاق عمل این مرکز دارای 3 اتاق عمل و ریکاوری و قسمت مراقبت از نوزادان متولد شده می باشد.
موارد جراحی :
جراحی های تخصصی زنان شامل : سزارین، عمل جراحی کیست تخمدان، TAH( درآورن رحم از راه شکم)، TVH( درآوردن رحم از راه واژن)،کورتاژ، عمل های ترمیمی ناحیه تناسلی (APR و Post R)، عمل جراحی بستن لوله ها توبکتومی، باز کردن لوله های فالوپ ( توبوپلاستی)