Menu

این مرکز شامل بخش های بستری و بخش های پاراکلینیک زیر می باشد:

بخش های پاراکلینیک شامل آزمایشگاه ، مدیریت دارویی ، و رادیولوژی می باشند.

جهت آشنایی بیشتر با هر بخش بر روی بخش مورد نظر کلیک نمایید.