Menu

بیمارستان فریده بهبهانی

عنوان کارگاه مدرس زمان لینک
کلیات CBC، هماتومورفولوژی و نحوه گزارش نویسی  سرکار خانم آقایی نژاد 1400/08/22 http://vc.behums.ac.ir/ab
آموزش مبتنی بر مسئله سرکار خانم دکتر لیلا بذرافکن

1400/09/20

1400/08/21

/http://vc.behums.ac.ir/mo