Menu

 معرفی کلی بیمارستان

  بیمارستان فریده بهبهانی در خیابان فرمانداری شهرستان بهبهان واقع شده است. این مرکز در سال 1355 در شهر بهبهان بنا شده است.

این مرکز قبل از بازسازی بنام زایشگاه درشهرستان وحومه شناخته میشد که با همت و پشتوانه مالی خیربیمارستان ساز خانم فریده بهبهانی یک ساختمان 4 طبقه مجزا درفضای خود بیمارستان ساخته شد ساختمان قدیمی بعنوان واحد اداری و پشتیبانی مورد بازسازی و بهره برداری رسید.