Menu

سالیانه حدود 5000 مورد بستری در این مرکز انجام می شود تا حدود 1/3 آن شامل زایمان طبیعی می باشد و مابقی شامل بستری موارد جراحی تحت نظر و بستری نوزادان است.

رشته های تخصصی: متخصص زنان زایمان -اطفال

رشته های فوق تخصصی:فوق تخصص نوزادان

اسامی پزشکان فعال در بیمارستان:

پزشک تخصص
دکتر مهین اسلامی متخصص زنان و زایمان
دکتر ساراسادات براتی  متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس رزمخواه متخصص زنان و زایمان
دکتر نرگس خشوعی متخصص زنان و زایمان
دکتر نعیمه تقوی شوازی متخصص زنان و زایمان
دکتر ژاله حسین زاده فوق تخصص نوزادان
دکتر فتحی الوصابی فوق تخصص قلب نوزادان
دکتر مسعود آقاجانی متخصص اطفال
دکتر مهرآمیز متخصص اطفال
دکتر نسرین بانو روپانی متخصص اطفال
دکتر زهرا پوررمضان متخصص اطفال
دکتر حجت الله قنادی متخصص بیهوشی
دکتر یاشار ایرانپور متخصص بیهوشی
دکتر پیمان زمانی رنانی متخصص بیهوشی
دکتر حامد مرندی متخصص بیهوشی
دکتر مریم صادقیان متخصص بیهوشی
دکتر افروز زندی فر متخصص رادیولوژی
دکتر نیلوفر کلوئی متخصص رادیولوژی
دکتر فاطمه میاهی دکتری داروسازی