Menu

شنبه

 

دکتر براتی

متخصص زنان

ساعت 10/30- 9صبح

دکتر مهرآمیز

متخصص اطفال

ساعت: 11- 9 صبح

دکتر درا

متخصص قلب

ساعت 12 – 11 صبح

دکتر پوررمضان

متخصص اطفال

ساعت: 6 - 5 عصر

یکشنبه

دکتر اسلامی

متخصص زنان

ساعت: 13 – 9/30 صبح

دکتر آقاجانی

متخصص اطفال

ساعت 13 – 10 صبح

دکتر مهران بهادری

متخصص ارتوپد

ساعت : 12/30 -11/30 صبح

دکتر روپانی

متخصص اطفال

ساعت 6 – 5 عصر

دوشنبه

دکتر رزمخواه

متخصص زنان

ساعت: 12/30 - 10

دکتر مهرآمیز

متخصص اطفال

ساعت: 5/30 – 4/30 عصر

 

 

سه شنبه

دکتر تقوی

متخصص زنان

ساعت: 11 – 9/30صبح

دکتر آقاجانی

متخصص اطفال

13 – 10 صبح

دکتر مرادی

 متخصص پوست

11/30 – 10 صبح

 

چهارشنبه

دکتر خشوعی

متخصص زنان

ساعت: 11/30 – 10 صبح

دکتر روپانی

متخصص اطفال

ساعت: 10 – 9 صبح

 

 

پنج شنبه

دکتر تقوی

متخصص زنان

10/30 – 9/30 صبح

 

 

 

 
جهت رفاه حال شهروندان و تأمین نیازهای درمانی، درمانگاه تخصصی فرهنگیان به نشانی بهبهان فلکه معلم روبروی پل ساغلو ، با همکاری پزشکان متخصص و متعهد در دو نوبت صبح( از ساعت 7 تا 14 ) و عصر از ساعت(18) آماده ارائه خدمت می باشد.
بیماران عزیز می توانند جهت  رزرو نوبت  بین ساعت های 13:00 تا 23:59 از طریق اپلیکیشن یا وب سایت مرکز، نسبت به دریافت نوبت اقدام نمایید.
شنوایی سنجی هرروزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 10:30 صبح توسط شنوایی سنج جناب آقای کریم پور انجام می شود.